Disclaimer

Disclaimer website Art Of Sapiens (https://sapienslifestyle.nl/)

1. Aanwezige informatie op de website
Vanuit Art Of Sapiens besteden wij in hoge mate en met uiterste zorg aandacht aan deze website. Toch kan het voorkomen dat er onvolledige, of onjuiste informatie leesbaar is op onze website. In dergelijke situaties zijn wij in geen enkele vorm aansprakelijk die, direct of indirect, voortvloeit uit jouw interpretaties en het gebruik van alle aanwezige informatie op de website. Dit geldt ook voor informatie die al dan niet door derden via deze website beschikbaar is gesteld.
2. Auteursrechtelijke bepalingen
Alle aanwezige content (geschreven en ook anders) kan worden aangemerkt als auteursrechtelijk beschermd. Op grond van het Nederlandse Auteursrecht, behoort al de besproken en geschreven content toe aan Art Of Sapiens. Het auteursrecht van Art Of Sapiens geldt voor alle websitecontent inclusief geleverde diensten of producten. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van een rechtsgeldig vertegenwoordiger van Art Of Sapiensis om onze content te verveelvoudigen of openbaar te maken. Indien er zonder toestemming content wordt geplaatst op eigen kanalen waar ons auteursrecht op rust, loop je het risico door ons aansprakelijk gesteld te worden. Alle bijkomende kosten die wij in dit kader maken en de schade die wij hierdoor oplopen kan worden verrekend. 
3. Prijsstellingen
De prijzen die staan weergegeven op onze website of medegedeeld door een van onze medewerkers kunnen op ieder moment wijzigen. Aan verleende prijsindicaties, of op de website weergegeven prijsindicaties, kunnen geen rechten worden ontleend. Enkel in geval van officiële offertes kan aanspraak worden gemaakt op een bepaalde prijsstelling. 
4. Rechten
In algemene zin kunnen aan de aanwezige informatie op onze website geen rechten worden ontleend.

Winkelwagen
  • Je winkelwagen is leeg.